Zamknij
REKLAMA

Podwyżka opłat za wywóz śmieci

10:21, 27.07.2019 | A.M
REKLAMA
Skomentuj

 

 

Piętnasta sesja Rady Miejskiej będzie wspominana przez mieszkańców Sierpca przez długi czas. A wszystko przez uchwałę, która podniosła opłaty od wywozu śmieci.

 

O podwyżkach mówiło się od dawna. W wielu gminach uchwały o zwiększeniu opłat podejmowano wcześniej. Wielkim szokiem były doniesienia o stu-, dwustu-, czy nawet czterystu-procentowym wzroście. W Sierpcu z podniesieniem opłat czekano do rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów komunalnych. Zgłosiła się tylko jedna firma, której oferta została przyjęta. Zgodnie z przewidywaniami trzeba było zmienić obowiązujące stawki.

Dotychczas mieszkańcy Sierpca za odpady komunalne płacili 11 zł, jeśli decydowali się na segregację i 17 zł w przypadku, gdy segregować nie chcieli. Cena ta obowiązywała od 2016 roku.

W tym roku burmistrz zaproponował stawki: 24 zł i 48 zł. Radni (ośmioma głosami za i jednym przeciw) przegłosowali projekt uchwały zaproponowany przez włodarza miasta. Od 1 sierpnia 2019 r. sierpczanie zapłacą ponad 118% więcej za wywóz śmieci segregowanych i ponad 182% za odpady niesegregowane.

 

Wyjaśnienia burmistrza

Burmistrz Jarosław Perzyński chciał wytłumaczyć mieszkańcom, skąd wzięły się tak wysokie podwyżki:


Nowe stawki to przede wszystkim wzrost opłat za przetwarzanie odpadów zmieszanych na składowiskach związany z ogólną sytuacją na „rynku odpadów”, a także wzrostem opłaty środowiskowej.

Dlaczego taka opłata?
Wzrost wysokości i wielkość opłat jest wypadkową wielu czynników. Nowe przepisy ustawowe wymuszają na firmach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów ponoszenie wysokich kosztów, a to przekłada się na stawki, które obowiązują mieszkańców. Ich wysokość kształtują także koszty transportu, przeładunku i w końcu ilość produkowanych odpadów.
Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy, czyli również na nasze Miasto obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, nie może również do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.
W związku z powyższym kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Sierpca wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania się systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. 
Przypomnijmy, że opłata środowiskowa w latach 2015 – 2017 wynosiła 120,74 zł za 1 tonę odpadów zebranych na składowiskach, w roku 2018 – 140 zł za 1 tonę. Od 1 stycznia 2018 zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów w/w opłata  w 2019 r. wynosi 170 zł za 1 tonę, a w 2020 r. ma wzrosnąć do 270 zł za 1 tonę. Wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  skutkuje podnoszeniem w całym kraju stawek opłat dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminnych systemach gospodarowania odpadami. Wzrost stawek opłaty środowiskowej przekłada się bezpośrednio na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.
W podnoszeniu cen za odbiór odpadów miasto Sierpc nie jest wyjątkiem. Bardzo wiele samorządów już to uczyniło lub wkrótce uczyni. Proces ten dotyczy całej Polski, a miasto Sierpc dąży do tego, aby w obecnych warunkach rynkowych oferować mieszkańcom optymalne i najbardziej racjonalne kosztowo rozwiązanie.
 

Ile produkujemy śmieci?

Zgodnie z analizą gospodarki odpadami w 2016r. z terenu miasta zebrano 5626,20 ton odpadów, a w 2018r. wzrost kształtował się na poziomie 20% i wyniósł  6.783,93 ton, czyli o 1 157,73 ton więcej.
Mimo że prawie 89 proc. mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, w 2018 roku wysegregowano tylko 11 proc. frakcji: papier, plastik (z metalem), szkło, odpady biodegradowalne. Segregacja większej ilości odpadów, skutkowałaby mniejszym tonażem  śmieci zmieszanych, a to przełożyłoby się  na niższe koszty systemu.

Przypomnijmy również, że od 2017 roku została zwiększona częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych, która na dzień dzisiejszy odbywa się raz w miesiącu zarówno z zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, poprzednio zbiórka gabarytów odbywała się  raz na kwartał.

Podsumowując
Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, które na samorządy nakłada ustawodawca w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany liczy osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub zamiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość podaną w zawiadomieniu. 

 

 

Jak żyć?

Sprawa podwyżek jest w ostatnich dniach jedną z najczęściej poruszanych kwestii w rozmowach sierpczan. Do redakcji trafia też wiele opinii czytelników.

- Wróciliśmy z wakacji. Czekał na nas list od zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, w którym zostaliśmy uprzejmie zawiadomieni o podwyżkach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po przeliczeniu wyszło nam, że miesięcznie będziemy musieli dopłacić blisko sto złotych więcej do czynszu (trzyosobowa rodzina). W związku z tym postanowiliśmy segregować śmieci, więc to będzie trochę mniej. Ale przecież za chwilę czeka nas kolejna podwyżka. Tym razem za ciepło. Jesteśmy młodzi, oboje pracujemy, dostaniemy teraz 500+, więc jakoś sobie poradzimy. Ale jak poradzą sobie emeryci, którzy dostają niewiele ponad tysiąc złotych emerytury? Nie mam pojęcia. Ta zima naprawdę będzie bardzo trudna – stwierdziła jedna z naszych czytelniczek.

 

(A.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

GrażynaGrażyna

0 1

Mam pytanie. Czy podpisując umowę na wywóz odpadów zmieszanych, można dostać worki na biodegradowalne, bo terminy są na wspólnym grafiku? 22:12, 06.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© ekstrasierpc.pl | Prawa zastrzeżone