Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
11:10, 01.08.2022
Gmina Sierpc zrealizuje zadania dofinansowane w ramach dwóch programów samorządu Województwa Mazowieckiego.
11:06, 01.08.2022
Radni nie mieli zastrzeżeń. Absolutorium dla wójta gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego zostało podjęte jednogłośnie.
00:30, 01.08.2022
W 2022 roku jubileusz 700-lecia obchodzą mieszkańcy wsi Borkowo Kościelne i Borkowo Wielkie. Wspólne uroczystości zgromadziły wiele osób. Odsłonięto pamiątkową tablicę, wspominano historię i zasłużonych mieszkańców. Był też czas na zabawę i sportową integrację.
10:14, 18.07.2022
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach zorganizowało rodzinny piknik.
00:43, 13.07.2022
Gmina Sierpc powiększyła swój park maszynowy o fabrycznie nowy zgarniacz drogowy.
00:38, 13.07.2022
Po raz 8. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym im. Jana Pawła II zorganizowała piknik sportowo-ekologiczny. Patronat honorowy objęli Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński i Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik.
06:34, 22.06.2022
W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie nastąpiło podsumowanie projektu „Let’s tell your story” sfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
22:30, 16.06.2022
Publiczne Przedszkole w Studzieńcu oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymały dofinansowania ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup książek dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.
22:28, 16.06.2022
W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie na dwie ważne i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje.
04:27, 05.06.2022
Przy Szkole Podstawowej w Sudragach odbył się festyn rekreacyjno-sportowy „Nakręć się na zdrowie”. Patronat honorowy objęli Starosta Sierpecki oraz Wójt Gminy Sierpc.
21:46, 01.06.2022
W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie odbył się IV Gminny Dzień Wolontariatu, podczas którego podziękowano tym, którzy bezinteresownie pomagają innym.
00:34, 31.05.2022
Już po raz kolejny Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku”.
00:32, 31.05.2022
„Poznaj Polskę” to program, dzięki któremu uczniowie mogą poznać wiele ciekawych miejsc w naszym kraju. Z dofinansowania do wycieczek skorzystała Gmina Sierpc.
00:30, 31.05.2022
Gmina Sierpc otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na realizację zadań w pięciu sołectwach.
08:48, 24.05.2022
30 kwietnia 2022 roku w Goleszynie odbył się gminny Dzień Strażaka połączony z finałowym koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn pt. „Moje miejsce na ziemi”.