Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
18:13, 26.11.2019
Wykonawca terminowo zakończył budowę bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w miejscowości Bożewo Nowe, gmina Mochowo.
18:12, 26.11.2019
Rozpoczęły się prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz uzupełnieniem nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo.
18:10, 26.11.2019
Wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze skarbnik gminy Jolantą Augustyniak podpisali drugą umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie gminy Mochowo.
01:25, 03.11.2019
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.
17:53, 02.11.2019
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Przyjęcie nowych uczniów do braci uczniowskiej jest jedną z ważniejszych i piękniejszych uroczystości w szkole.
09:42, 02.11.2019
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie są już pełnoprawnymi uczniami od dnia uroczystego pasowania, które jest jednym z najpiękniejszych wydarzeń, odbywających się w szkole.
01:23, 01.11.2019
„Dopóki ktoś nie umiłował zwierzęcia, część jego duszy pozostaje nieobudzona” - słowa A. France przyświecały zbiórce karmy na rzecz kotów i psów będących pod opieką Fundacji Pomagamy Płockim Zwierzakom, która przeprowadzona została w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie.
19:10, 27.10.2019
11 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.
19:08, 27.10.2019
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
19:07, 27.10.2019
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z Dniem Patrona Szkoły.
19:05, 27.10.2019
OSP Bożewo najlepsze
09:20, 19.10.2019
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbył się VI Memoriał im. Jana Pawła II o Puchar Przechodni. Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się ogólnoszkolnym apelem, na którym nastąpił ceremoniał przekazania pucharów przez ubiegłorocznych zwycięzców.
08:53, 19.10.2019
W kategorii „MIAS rekreacyjnie” wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł odebrało sołectwo Cieślin.
08:22, 19.10.2019
W Ministerstwie Środowiska odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze skarbnikiem gminy Jolantą Augustyniak.
18:38, 30.09.2019
Infrastruktura sportowa z dofinansowaniem
© ekstrasierpc.pl | Prawa zastrzeżone