Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
12:41, 28.02.2020
Gmina Mochowo pozyskała pieniądze na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
16:11, 15.02.2020
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się uroczyste podsumowanie XXXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las” adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej.
16:07, 15.02.2020
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbył się XVII Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Piłce Nożnej. Do udziału zgłosiły się reprezentacje z 7 jednostek OSP z terenu gminy Mochowo.
16:04, 15.02.2020
W hali przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie rozegrany został XIV Turniej Tenisa Stołowego. Po raz drugi zawody zorganizowano w dniu szkolnym. Do udziału zaproszone zostały wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Mochowo.
13:58, 20.01.2020
To już tradycja w gminie Mochowo – wydarzenie wyczekiwane i lubiane przez seniorów. Noworoczne spotkanie seniorów jest organizowane przez Wójta Gminy Mochowo oraz Zarząd PZERiI w Mochowie przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.
04:16, 24.12.2019
W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie odbyła się konferencja będąca wymianą doświadczeń pomiędzy polskim a fińskim systemem edukacji.
11:23, 21.12.2019
W hali przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie rozegrany został VI Turniej Mikołajkowy, którego organizatorem był Ludowy Klub Sportowy SPARTA Mochowo, a honorowy patronat nad całą uroczystością objął Wójt Gminy Mochowo.
18:13, 26.11.2019
Wykonawca terminowo zakończył budowę bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w miejscowości Bożewo Nowe, gmina Mochowo.
18:12, 26.11.2019
Rozpoczęły się prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz uzupełnieniem nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo.
18:10, 26.11.2019
Wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze skarbnik gminy Jolantą Augustyniak podpisali drugą umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie gminy Mochowo.
01:25, 03.11.2019
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.
17:53, 02.11.2019
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Przyjęcie nowych uczniów do braci uczniowskiej jest jedną z ważniejszych i piękniejszych uroczystości w szkole.
09:42, 02.11.2019
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie są już pełnoprawnymi uczniami od dnia uroczystego pasowania, które jest jednym z najpiękniejszych wydarzeń, odbywających się w szkole.
01:23, 01.11.2019
„Dopóki ktoś nie umiłował zwierzęcia, część jego duszy pozostaje nieobudzona” - słowa A. France przyświecały zbiórce karmy na rzecz kotów i psów będących pod opieką Fundacji Pomagamy Płockim Zwierzakom, która przeprowadzona została w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie.
19:10, 27.10.2019
11 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.
© ekstrasierpc.pl | Prawa zastrzeżone