Zamknij
REKLAMA

XXV sesja Rady Gminy Rościszewo

23:25, 01.04.2021 | UG Rościszewo
Skomentuj UG Rościszewo
REKLAMA

 

 

Rada Gminy Rościszewo obradowała 26 marca 2021 roku w sali bankietowej Gminnego Domu Kultury w Rościszewie. W obradach uczestniczyło dziewięciu radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bartoszewski dokonał otwarcia obrad i przedstawił proponowany porządek zawierający 27 punktów. Wójt Jan Sugajski złożył Radzie sprawozdanie z międzysesyjnej pracy.

Podczas XXV sesji radni podjęli następujące uchwały:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rościszewo na lata 2021-2031 oraz zmieniającą uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku na rok 2021.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu,

– w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2021 roku”,

– w sprawie przystąpienia Gminy Rościszewo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2021,

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Rościszewo,

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w gminie Rościszewo na lata 2021-2025,

– w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Rościszewo na lata 2021-2026,

– w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”,

– w sprawie Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rościszewo,

– w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2021-2030,

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy rozpatrzyła również dwie petycje i wyraziła swoje stanowisko w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Komisje Rady złożyły sprawozdania ze swojej pracy w 2020 roku. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami: z realizacji Programu Współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020.

(UG Rościszewo)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%