Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
08:35, 02.09.2021
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego Publiczne Przedszkole w Studzieńcu zyskało nowy wygląd.
19:46, 14.08.2021
Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2021 roku”.
19:25, 14.08.2021
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w wiejskiej gminie Sierpc wśród wielu warsztatów przygotował dla uczestników projektu zajęcia językowe.
16:31, 14.08.2021
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w wiejskiej gminie Sierpc przygotował dla uczestników projektu warsztaty „Komputer i Internet bez tajemnic – warsztaty informatyczne”.
20:19, 31.07.2021
Ochotnicza Straż Pożarna w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie zawarła ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn”.
20:14, 31.07.2021
Trwają prace remontowe w budynku Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.
20:12, 31.07.2021
22.07.2021 roku na terenie Gminy Sierpc odbyła się dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców z terenu gminy Sierpc w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
20:06, 31.07.2021
W miesiącach czerwiec — lipiec na terenie Gminy Sierpc odbywały się wydarzenia związane z Dniem Dziecka.
17:15, 31.07.2021
1 lipca 2021 r. utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
17:12, 31.07.2021
Gmina Sierpc jest w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sierpc”.
17:09, 31.07.2021
W gminie Sierpc do użytku oddany został kolejny plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny, znajdujący się w miejscowości Grodkowo-Zawisze, służy popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie miejscem spędzania wolnego czasu szczególnie dla dzieci.
17:07, 31.07.2021
Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” rozdawali Koperty życia.
18:28, 13.07.2021
Zanieczyszczanie środowiska oraz tryb życia prowadzony przez większość ludzi stanowią ważne problemy współczesnego świata. Dlatego tak istotna jest edukacja w tym zakresie, przedstawienie problemu oraz pokazanie, jak wyrobić zdrowe, ekologiczne nawyki. Gmina Sierpc podjęła zatem działania mające na celu kształtowanie wśród mieszkańców powiatu proekologicznych postaw.
16:26, 13.07.2021
W Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie odbył się III Gminny Dzień Wolontariatu.
16:15, 13.07.2021
W Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wójt gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński podpisał umowy na realizację siedmiu zadań. Dzięki temu Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie ze środków samorządu województwa.