Zamknij
REKLAMA

Przychód i dochód – czym się różnią

09:57, 23.10.2018 | Materiał Partnera

Przychód i dochód to pojęcia utożsamiane ze sobą. Dzieje się tak zwłaszcza w języku potocznym. Czasami nieświadomie popełniamy ten błąd. Poznaj zasadniczą różnicę pomiędzy nimi i już nigdy więcej nie używaj ich zamiennie.

Przychód, czyli kwota, która prowadzi do uzyskania dochodu

Przychód to kwota, która zobowiązuje nas jako przedsiębiorców do opłacenia podatku dochodowego. Od wysokości przychodu uzależniona jest kwota dochodu, który uzyskamy. Przychód może być uzyskany w zakresie prowadzonej działalności. Można go uzyskać również poprzez nawiązanie stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego lub z nieruchomości (wynajem, sprzedaż). Zazwyczaj jednak przychód kojarzony jest z działalnością handlową i oznacza łączną wartość sprzedanych towarów, dóbr oraz usług. Wysokość przychodu niestety nie jest wyznacznikiem płynności finansowej dla danego przedsiębiorstwa. Wartość tę możemy poznać, obliczając jego dochód.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty, które ponosi przedsiębiorca w trakcie swojej działalności, nazywane są kosztami uzyskania przychodu. Potocznie zwane są również wydatkami. Muszą one mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ich wysokość wpływa na wysokość przychodu. Kosztami uzyskania przychodu mogą być także wydatki, które pomagają zapewnić przedsiębiorstwu ciągłość funkcjonowania oraz regularne przychody na określonym poziomie. Dopiero po ich odliczeniu możemy ustalić kwotę dochodu, który poddamy opodatkowaniu. Wynosi ono obecnie 18%, dla kwoty do 85 528 zł i 32%, dla wartości ją przekraczających.

Koszty uzyskania przychodu ponoszone są zarówno przez osoby prowadzące własną działalność, jak i pracujące na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób zatrudnionych w firmach kosztem uzyskania przychodu są wydatki, które ponieśli oni w celu uzyskania wynagrodzenia. Mogą to być np. koszty dojazdu do pracy. Niestety kwota odliczeń jest limitowana i wynosi nie więcej niż 139,06 zł miesięcznie z jednego stosunku pracy dla osób do niej dojeżdżających. Ich suma nie może przekroczyć 1668,72 zł w ciągu roku. Wynika z tego, że pracownik, który zarobił 5800 netto w ciągu całego roku, może odliczyć od swojego przychodu taką samą maksymalną kwotę kosztów, jak ten, który otrzymuje taką pensję w ciągu jednego miesiąca.

Dochód

Dochód stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Dla jego wyliczenia ważne jest zebranie informacji o wszystkich poniesionych kosztach w trakcie rocznej działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Zdarza się, zwłaszcza w początkowych latach prowadzenia działalności, że uzyskiwane przychody są niższe niż ponoszone wydatki, wówczas mówimy o stracie. Jeśli jednak przychód przewyższa koszty, to przedsiębiorca uzyskuje dochód, od którego zobowiązany jest odprowadzać podatek.
Wyróżniamy dwa rodzaje dochodu. Dochód brutto oraz dochód netto. Ten pierwszy jest kwotą, którą otrzymujemy po odjęciu od przychodu kosztów. Z kolei dochód netto jest wynikiem otrzymanym po opodatkowaniu dochodu brutto. Przed obliczeniem dochodu netto warto zapoznać się z obowiązującymi w danym roku kwotami wolnymi od podatku. Różnią się one w zależności od wysokości osiąganych dochodów.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ekstrasierpc.pl | Prawa zastrzeżone