Zamknij
REKLAMA

Wspólnota mieszkaniowa - co warto wiedzieć?

12:41, 27.07.2021 | materiały partnera

Wspólnota mieszkaniowa zrzesza właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym samym budynku lub osiedlu. Na jakich zasadach działa? Jakie korzyści posiadają członkowie j i czy przynależność do wspólnoty mieszkaniowej wymaga opłat? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Nowe mieszkania w Legionowie to również lokale należące do wspólnot mieszkaniowych. Co warto o nich wiedzieć?

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali w danej nieruchomości. Dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych stanowiących własność prywatną lub własność gminy. Wspólnota mieszkaniowa nie jest podmiotem gospodarczym i nie posiada osobowości prawnej. Powstaje automatycznie, z mocy prawa, z chwilą ustanowienia odrębnej własności co najmniej jednego lokalu.

Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej powstaje automatycznie, w momencie wykupu lokalu na własność, nie można z niego zrezygnować. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej trwa do momentu pozbycia się prawa do lokalu.

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe dzieli się na małe i duże, w zależności od liczby lokali składających się na nieruchomość. W małej wspólnocie może znajdować się maksymalnie 7 lokali. Z kolei we wspólnotach mieszkaniowych dużych może znajdować się 8 i więcej lokali. To rozróżnienie jest bardzo istotne z uwagi na fakt, że te wspólnoty różnią się w zakresie sposobu podejmowania decyzji w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Organami zarządzającymi wspólnotą są: zarząd i zebranie właścicieli. W małej wspólnocie, przy podejmowaniu uchwał obowiązuje zasada jednomyślności, natomiast w dużej, uchwały zapadają większością głosów, zgodnie z wielkością udziałów w nieruchomości. Członkowie wspólnoty decydują o składzie osobowym wybieranego przez nich zarządu.

Prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej

Głównym celem każdej wspólnoty mieszkaniowej jest dbanie o dobry stan techniczny elementów wspólnych nieruchomości takich jak: klatka schodowa, winda, strych, korytarze piwniczne, czy zsyp. Dotyczy to również elewacji budynku, dachu i wolnostojących śmietników. Równie ważne jest sprawowanie nadzoru nad wspólnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, centralnego ogrzewania i ciągami wentylacyjnymi. Koszty napraw, konserwacji oraz użytkowania części wspólnych płacone są w całości przez wspólnotę. Członkowie wspólnoty są nimi obciążani proporcjonalnie do powierzchni swojego lokalu.

We wspólnocie mieszkaniowej członkowie mają bezpośredni wpływ na zarządzanie wspólnym dobrem. Wspólnie wybierają firmę, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomością oraz decydują o tym, na co zostaną przekazane środki z funduszu remontowego. Mają także wpływ na wybór firmy, która przeprowadzi prace w budynku. Dzięki temu członkowie wspólnoty mieszkaniowej posiadają bieżącą kontrolę nad kosztami utrzymania i funkcjonowania swojej nieruchomości. Większe zaangażowanie w podejmowanie decyzji oraz poczucie odpowiedzialności za budynek, w którym znajduje się posiadana nieruchomości, sprawia, że członkowie wspólnot mieszkaniowych to dobrze zintegrowana sąsiedzka społeczność.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%