Zamknij
REKLAMA

Jak rozpoznać mobbing w pracy?

00:00, 20.05.2021 | materiały patnera

Wiele osób w swojej pracy doświadcza mobbingu. I chociaż większość z nas spotkała się z tym określeniem, niewielu wie co tak właściwie, oznacza to słowo, ani z czym się wiąże. Gdy w pracy czujemy się nękani, ignorowani i nikt nie liczy się z naszą opinią, a w dodatku jesteśmy zarzucani masą obowiązków, które mamy wykonać natychmiast, może to oznaczać, że jesteśmy ofiarami mobbingu

Definicja mobbingu 

Według Kodeksu Pracy mobbing oznacza działania/zachowania skierowane przeciwko pracownikowi. Polegają one na ciągłym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, co powoduje u niego utratę poczucia przydatności w pracy. Celem mobbingu jest poniżenie i ośmieszenie pracownika oraz izolowanie, a nawet wyeliminowanie go z zespołu. 

Po czym rozpoznać mobbing? 

Istnieją pewne zachowania, po których można rozpoznać mobbing. Należy jednak zwrócić uwagę, że czasami trudno nam obiektywnie ocenić zachowanie innych osób. Czasami mamy wrażenie, że ktoś się na nas uwziął, co nie zawsze jest prawdą. By stwierdzić, że padło się ofiarą mobbingu należy przeanalizować zachowania osób trzecich z szerszej, obiektywnej perspektywy. Mobbing możemy rozpoznać m.in. po: 

  • Uniemożliwieniu swobodnej komunikacji poprzez niesłuchanie, złośliwości, krytykę, przerywanie wypowiedzi
  • Izolacji, czyli niezwracanie uwagi na zdanie mobbingowanej osoby, odsunięcie jej od podejmowania decyzji.
  • Odrzuceniu społecznym, wśród metod odrzucenia można wymienić: naśmiewanie się, plotkowanie, wyzywanie ubliżanie czy zlecanie poniżających zadań
  • Zaniżaniu jakości pracy, przez to rozumiemy zlecanie wielu, żmudnych obowiązków dając przy tym niewystarczającą ilość czasu na ich wykonanie
  • Zagrażaniu zdrowiu poprzez przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną oraz przez niezapewnienie ochronnych (np.: odpowiedniego ubioru, okularów ochronnych) przy wykonywaniu prac niebezpiecznych dla zdrowia 

By móc mówić o mobbingu należy pamiętać, że wyżej wymienione zachowania muszą się powtarzać i trwać przez dłuższy czas. W przypadku pojedynczych epizodów nie ma mowy o mobbingu. 

Kto może paść ofiarą mobbingu? 

W pracy ofiarą mobbingu może być każdy pracownik bez względu na stanowisko. Można go doświadczyć zarówno ze strony pracodawcy, przełożonego czy współpracownika. Przełożony również może paść ofiarą mobbingu ze strony podwładnego. Wówczas pracownik może podważać autorytet kierownika na różne sposoby. Głównie przez jawne okazywanie braku szacunku, ignorowanie poleceń i ciągłe podważanie opinii szefa.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%