Zamknij
REKLAMA

Przemysł energetyczny

09.08, 13.09.2022 materiał partnera
pixabay

Przemysł energetyczny to przemysł, w którym produkowana jest energia elektryczna. Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu, takich jak przemysł samochodowy, lotniczy czy telekomunikacyjny.  

Istotny element gospodarki 

Przemysł energetyczny jest więc istotnym elementem gospodarki każdego państwa. W Polsce przemysł energetyczny jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki. W 2018 roku udział energetyki w PKB wynosił 4,6%. W tym samym roku sektor energetyczny zatrudniał ponad 239 tys. osób. Polska jest jednym z liderów w produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. W 2018 roku Polska produkowała 193,4 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 8,6% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Największymi producentami energii elektrycznej w Polsce są Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Enea oraz PGE. Większość energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze źródeł kopalnych. Więcej znajdziesz na http://busi-ness.pl  

Produkcja energii 

W 2018 roku aż 79% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło ze źródeł kopalnych, głównie z węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel kamienny jest najważniejszym źródłem energii w Polsce. W 2018 roku węgiel kamienny stanowił 72% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Od lat polski przemysł energetyczny stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest ograniczenie emisji CO2. Węgiel kamienny i brunatny to źródła energii, które emitują duże ilości CO2 do atmosfery. Dlatego w ostatnich latach w Polsce prowadzone są prace nad wykorzystaniem nowych źródeł energii, które emitują mniej CO2, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna. W 2018 roku udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosił 12,7%. Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Do 2030 roku Unia Europejska chce zmniejszyć emisje CO2 o 60% w stosunku do poziomu z 1990 roku.  

Ostatnie lata przemysłu 

W ostatnich latach polski przemysł energetyczny zmierza w kierunku ograniczenia emisji CO2. W 2017 roku Polska Grupa Energetyczna, największy producent energii elektrycznej w Polsce, ogłosiła, że do 2025 roku chce zmniejszyć emisje CO2 o 60% w stosunku do poziomu z 2010 roku. Tauron Polska Energia, drugi największy producent energii elektrycznej w Polsce, ma podobny cel. Do 2030 roku chce zmniejszyć emisje CO2 o 60% w stosunku do poziomu z 2010 roku. Ograniczenie emisji CO2 wymaga inwestycji w nowe źródła energii, które emitują mniej CO2. W ostatnich latach w Polsce prowadzone są inwestycje w nowe elektrownie wiatrowe i słoneczne. W 2018 roku Polska Grupa Energetyczna uruchomiła nową elektrownię wiatrową o mocy 600 MW.  

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%