Zamknij
REKLAMA

Na czym polega obrona w procesie karnym?

00:00, 17.07.2022 | materiał partnera

Obrona w procesie karnym jest prawem, które przysługuje wszystkim oskarżonym. Dotyczy to zarówno przestępców złapanych na gorącym uczynku i recydywistów, jak i osób, które oskarżono wyłącznie na podstawie poszlak. Prawo do obrony jest powiązane z zasadą domniemania niewinności, dlatego do czasu ogłoszenia wyroku oskarżony formalnie nie jest uznawany za winnego bez względu na wszelkie okoliczności. Na czym polega obrona oskarżonego w procesie karnym?

Kto broni oskarżonego w procesie karnym?

Oskarżony ma prawo do samodzielnej obrony lub korzystania z pomocy prawnika. Jeśli oskarżony nie ma pieniędzy, by opłacić adwokata, przysługuje mu obrońca z urzędu. Bez względu na to, kto wypłaca honorarium, zadaniem każdego obrońcy jest współpraca z klientem w celu wykazania jego niewinności lub maksymalnego obniżenia wymiaru kary poprzez wskazanie wszelkich okoliczności łagodzących.

Adwokat zapoznaje się z aktem oskarżenia i dowodami zebranymi przez prokuraturę i policję, a następnie z wersją zdarzeń przedstawioną przez klienta. W zależności od siły dowodów i treści aktu oskarżenia proponuje klientowi odpowiednią strategię obrony. Jeśli klient przyznaje się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze, obrońca może skrócić czas trwania procesu i pójść na ugodę z prokuraturą. W ten sposób jest w stanie skrócić karę pozbawienia lub ograniczenia wolności bądź uzyskać korzyści w postaci zgody sądu na przedterminowe zwolnienie z więzienia.

Obrona podczas postępowania sądowego

Jeśli oskarżony nie przyznaje się do winy i wnioskuje o uniewinnienie, rozpoczyna się proces sądowy. Obrońca przez cały czas jego trwania reprezentuje swojego klienta i w jego imieniu zgłasza wnioski, dowody, uwagi i zastrzeżenia. Rodzaj zgłaszanych wniosków zależy od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Obrońca może prosić zarówno o odroczenie rozprawy, jak i wyłączenie jawności lub zwolnienie świadka z tajemnicy zawodowej. Sąd przychyla się do zgłaszanych wniosków lub je odrzuca.

Podczas procesu karnego obrońca zadaje pytania do świadków obrony i oskarżenia oraz zgłasza uwagi i zastrzeżenia do opinii biegłych. Te drugie są szczególnie ważne, gdy opinia biegłych stanowi kluczowy element aktu oskarżenia. Jeśli obrońca wykaże, że biegli wydali opinie niejednoznaczne lub błędne, oskarżony ma większe szanse na uzyskanie korzystnego wyroku. Adwokat może również prosić o zbadanie oskarżonego przez lekarza psychiatrę, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w chwili popełnienia czynu zabronionego był niepoczytalny lub miał ograniczoną poczytalność.

Więcej o sprawach karnych przeczytasz na https://www.adk-kancelaria.pl/oferta/sprawy-karne

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%