Zamknij
REKLAMA

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

18:23, 16.04.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

Spotkanie było częścią „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Wsparcie nauczycieli

Zorganizowanie konferencji nt. „edukacji włączającej” miało na celu przybliżenie zasadności funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom i uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola, szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. Grantobiorcą projektu jest Powiat Sierpecki. Grant realizowany jest od 1 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Placówkami, które zostały objęte wsparciem są Miejskie Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Technikum w Zespole Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. W ramach SCWEW zostały podpisane porozumienia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sierpcu, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Sierpcu.

Kadrę SCWEW stanowią nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu: Lider - Marzanna Dąbrowska, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - Małgorzata Dywal, ekspert ds. edukacji włączającej - Agnieszka Domańska, ekspert ds. informacji i ewaluacji – Magdalena Linowska, ekspert ds. technologii wspomagającej – Aleksandra Melibruda.

Główny przedmiot współpracy SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie stanowi działalność szkoleniowo-doradcza. Centrum pomaga w wyposażeniu dzieci lub uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu. Prowadzona jest działalność informacyjna i promocyjna związaną z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej. SCWEW duży nacisk kładzie na współpracę z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.

 

Edukacja włączająca

Konferencja otwierająca SCWEW odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Grzegorza Skwarna —kierownika Wydziału MSCDN w Płocku, Bożeny Woźniak — dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Andrzeja Cześnika —Starosty Powiatu Sierpeckiego, Sławomira Olejniczaka — Wicestarosty, Jarosława Perzyńskiego —Burmistrza Sierpca, Zbigniewa Garwackiego — Skarbnika Powiatu Sierpeckiego, Bogusławy Lewandowskiej — Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Ewa Kałużnej — przewodniczącej Rady Rodziców przy SOSW w Sierpcu oraz przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, szefów jednostek samorządowych miasta i powiatu. W roli prelegentów wystąpili Agnieszka Zielińska–Graf z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Anna Smykowska — dyrektor Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie Filia w Sierpcu, Anna Sobocińska —oligofrenopedagog, terapeuta SI, Mateusz Stasiak — fizjoterapeuta z Centrum Fizjoterapii, Jolanta Ludwiczak —psycholog Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sierpcu. Wystąpienia prelegentów i przekazane przez nich informacje na pewno staną się przydatne w organizowanym procesie nauczania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencję uświetnił występ artystyczny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sierpcu. Podziękowano dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Jarosławowi Żmijewskiemu za udostępnienie sali na potrzeby konferencji oraz za współpracę i otwartość na potrzeby Ośrodka.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%