Zamknij
Promuj to ogłoszenie

Projekt aktywizacji bezrobotnych "POSTAW NA SUKCES" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data dodania: 2022-06-28 14:39:12ID: 1435

660Pokaż numer[email protected]

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność reprezentować firmę INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o., będącą przedsiębiorstwem społecznym, instytucją szkoleniową, która będąc niekwestionowanym liderem w branży, od 10 lat na polskim rynku pracy zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 r. ż., z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotnymi.

*** Pomogliśmy już tysiącom kursantów korzystających z naszych usług ***

W tym celu oferujemy nieodpłatne dla osób chętnych doradztwo i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe. Ponadto organizujemy kursy językowe oraz kursy z zakresu kompetencji cyfrowych.

Naszym celem kontaktu z Państwem jest realizacja zadań w ramach projektu „Postaw na sukces” realizowanego z „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020)”, „Osi Priorytetowej I”, „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020”.

*** Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego ***

Celem projektu „Postaw na sukces” jest wsparcie osób młodych znajdujących się w trudnej dla nich sytuacji na regionalnym rynku pracy. Obecnie poszukujemy osób bezrobotnych z województwa mazowieckiego, a w szczególności z miast: Gostynin, Ciechanów, Pułtusk i Sierpc, które powinny spełniać jeden z wymogów warunkujących udział w projekcie:

– niezarejestrowane w urzędzie pracy –
– w wieku między 15 a 29 r.ż. –
– bezrobotne lub długotrwale bezrobotne –
– z niepełnosprawnymi –
– o niskich kwalifikacjach –

W ramach projektu przewidujemy dla naszych uczestników szkolenia edukacyjne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, indywidualną identyfikację potrzeb każdego z kursantów, które odpowiednio będą dostosowywane do osób biorących udział w naszych projektach.

Nasze projekty są całkowicie bezpłatne dla naszych kursantów i są współfinansowane ze środków unijnych. Współpracujemy na tej płaszczyźnie z różnymi szkołami, instytucjami, fundacjami, czy stowarzyszeniami na terenie całej Polski.

Dla osób chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie, podajemy nr tel. 660 106 343, bądź zachęcamy do kontaktu mailowego [email protected]

--
Remigiusz Jańczyk
Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych
tel. 660 106 343
mail [email protected]
https://innovaspal.pl/

--
INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-561), ul. Mokotowska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000295444, posiadającą numer NIP 6612297709 oraz REGON 260180087, o kapitale zakładowym w wysokości 110 000 zł, będącą przedsiębiorstwem społecznym wpisanym do rejestru przedsiębiorstw społecznych prowadzonego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Biuro Realizacji Szkoleń: ul. Poznańska 62/19, 60-853 Poznań
--


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA