Zamknij
REKLAMA
zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 09:00-17:00
StPr/21/0178
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 07:00-15:00
StPr/21/0179
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodznie z programem stażu /godziny obywania 09-00:17:00/
StPr/21/0148
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 07:00-15:00/
StPr/21/0150
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 09:00-17:00/
StPr/21/0151
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 08:00-16:00/
StPr/21/0152
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodznie z programem stażu /godziny odbywania 08:00-16:00/
StPr/21/0153
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 08:00-16:00/
StPr/21/0154
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 08:00-16:00/
StPr/21/0155
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 09:00-17:00/
StPr/21/0156
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN