Zamknij
REKLAMA

Jubileuszowa gala Muzeum

18:28, 18.09.2021 | A.M
Skomentuj
REKLAMA

 

 

Pół wieku minęło od chwili, gdy w Sierpcu powstało muzeum. Od początku roku trwa świętowanie tej rocznicy. Mimo pandemii realizowanych jest wiele projektów, konkursów i imprez. 8 września 2021r. był dniem poświęconym osobom tworzącym to szczególne miejsce.

 

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez księdza kanonika Sławomira Zalewskiego w zabytkowym kościele z Drążdżewa. W kazaniu proboszcz podkreślił, jak wielką miłością darzyli ziemię chłopi, ile trudu kosztowało, by na stołach pojawił się chleb.

— Muzeum odzwierciedla to wszystko, całą tę piękną historię, wartości, te domy ubogie, obrazy, które wiszą nad łóżkami, narzuty, narzędzia pracy. To wszystko przypomina trud, ale przypomina też miłość, miłość do Boga, miłość do człowieka i miłość do ziemi. Chcę wyrazić moją radość, że ta piękna placówka istnieje i się rozwija, że dyrekcja, wszyscy pracownicy obdarzają ciepłem, miłością i życzliwością swoją pracę, bo czynią to dla innych pokoleń — powiedział ks. Sławomir Zalewski.

Oprawę liturgii przygotowali artyści Zespołu Tańca Ludowego Masovia Politechniki Warszawskiej.

 

Piosenka pomoże na wiele

Główna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Hotelu Skansen Conference & Spa. Wzięli w niej udział między innymi posłanka na Sejm RP Anna Cicholska, wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński, skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Województwa Mazowieckiego Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Monika Sokulska, prof. dr hab. Franciszek Midura, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Zbińkowska, prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu Jarosław Gałęza, burmistrz miasta Sierpca Jarosław Perzyński, burmistrz miasta i gminy Bieżuń Andrzej Szymański, a także księża dekanatu sierpeckiego, członkowie Rady Muzeum, władze powiatowe Sierpca oraz wójtowie, przedstawiciele wszystkich polskich muzeów skansenowskich oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Galę poprowadził Marcin Kołaczkowski — aktor, reżyser, producent widowisk oraz spektakli muzycznych. Wspaniały przerywnik pomiędzy kolejnymi wystąpieniami stanowiły piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego śpiewane przez Krystynę Tkacz, Joannę Kołaczkowską, Klementynę Umer, Olgę Szomańską, którym towarzyszył zespół muzyczny pod kierunkiem Jacka Subociałło. Koncert „Piosenka pomoże na wiele, na co dzień i na niedzielę” wzbudził duży aplauz publiczności.

 

Historia i nowoczesność

Historię sierpeckiego muzeum przybliżył film „50 lat Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. O planach i zamierzeniach mówił dyrektor Jan Rzeszotarski. Goście byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli i usłyszeli. Posłanka Anna Cicholska wspominała, że bardzo chętnie wraz z młodzieżą gości w sierpeckim skansenie. Marlena Mazurska odczytała list gratulacyjny prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym stwierdził, że „50 lat Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to wielki triumf muzealników, twórców ludowych i etnografów. Stworzyli oni miejsce oryginalne, tętniące życiem i przyciągające rzesze zwiedzających”. Marszałek Adam Struzik, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości, napisał: „Jestem dumny, że prowadzona od 1990 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jednostka, jest dziś jedną z wyróżniających się w naszym regionie instytucji kultury. Niewiele pozostało miejsc, w których odwiedzający poczuć mogą wyjątkową atmosferę tradycyjnej polskiej osady rolniczej oraz odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się tu przed kilkoma wiekami”. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk pogratulował i podziękował muzealnikom za ich codzienną pracę, która doprowadziła do powstania niezwykłej historycznej mazowieckiej wsi.

W humorystyczny sposób gratulacje złożył burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński. Opowiadał o swoich doświadczeniach związanych ze skansenem, podkreślając rolę pełniącego od ponad 30 lat funkcję dyrektora Jana Rzeszotarskiego, który na szczęście dla tej placówki „był, jest i będzie”. Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu Jarosław Gałęza dziękował i gratulował muzealnikom, słusznie twierdząc, że „jubileusz, to przede wszystkim ich święto”.

Serdeczne podziękowania i gratulacje złożył także ks. Sławomir Zalewski — proboszcz parafii farnej w Sierpcu. Zwrócił uwagę na miłość, jaką pracownicy muzeum darzą swoją pracę, bo „żeby coś rozwinąć, to trzeba mieć do tego serce, trzeba to kochać”.

 

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Posłanka Anna Cicholska wręczyła w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymało ją dziesięciu pracowników Muzeum: Jolanta Domańska, Danuta Krześniak, Jerzy Piotrowski, Joanna Rumińska, Robert Rumiński, Ewa Rutkowska, Anna Rzeszotarska, Piotr Rzeszotarski, Joanna Szewczykowska, Bogusława Trojanowska. Odznaka jest przyznawana ludziom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

Pro Mazovia i listy gratulacyjne

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk odznaczył Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” Annę Rzeszotarską i Bogusławę Trojanowską. Wyróżnienie to jest nadawane osobom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizację zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego. Z kolei listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali pracownicy muzeum: Sylwia Bacińska, Mirosław Brodziński, Iwona Brudnicka, Andrzej Byliński, Marek Byliński, Krzysztof Czajkowski, Mirosław Czajkowski, Krzysztof Cześnik, Jolanta Domańska, Lucyna Grabowska, Martyna Grabowska, Małgorzata Jankowska, Piotr Jaskóła, Danuta Krześniak, Dariusz Krześniak, Iwona Piotrowska, Jerzy Piotrowski, Katarzyna Raniszewska, Renata Raniszewska, Joanna Rumińska, Robert Rumiński, Ewa Rutkowska, Anna Rzeszotarska, Piotr Rzeszotarski, Krzysztof Skarzyński, Robert Skrzyński, Grzegorz Solka, Józef Sulkowski, Joanna Szewczykowska, Aleksandra Tomaszewska, Krzysztof Tomaszewski, Grzegorz Trzciński, Beata Turek, Małgorzata Tuzinkiewicz, Jadwiga Wasiak, Marta Woźniak, Benedykt Wróblewski, Agnieszka Zbierzchowska, Aleksandra Zdziebłowska, Piotr Żuchowski, Jan Rzeszotarski.

 

Skansenowskie podziękowania

Gala jubileuszowa była okazją do podziękowania osobom, które pomagają, współpracują i wspierają sierpecką placówkę. Okolicznościowe statuetki („muzealne Oskary”) dyrektor muzeum wręczył: Wiesławowi Raboszukowi, Waldemarowi Kulińskiemu, Markowi Miesztalskiemu, Pawłowi Cukrowskiemu, Monice Sokulskiej, Jadwidze Zakrzewskiej, Izabeli Stelmańskiej, księdzu kanonikowi Sławomirowi Zalewskiemu, staroście sierpeckiemu Andrzejowi Cześnikowi, burmistrzowi miasta i gminy Bieżuń Andrzejowi Szymańskiemu, burmistrzowi Sierpca Jarosławowi Perzyńskiemu, wójtowi gminy Sierpc Krzysztofowi Korpolińskiemu, dyrektorowi Muzeum w latach 1978 – 1980 — Janowi Piotrowskiemu, Jarosławowi Gałęzie, Halinie Czubaszek — prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzeów Polskich, przewodniczącemu Rady Muzeum Wsi Mazowieckiej - Leonardowi Sobierajowi, współwłaścicielkom spółki zarządzającej Hotelem Skansen Conference & Spa Urszuli Tomaszewskiej i Izabeli Wierzbickiej oraz prowadzącej od 1996r. karczmę Pohulanka Zofii Stelmańskiej.

 

Ponad dwadzieścia lat pracy

Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wyróżnił także pracowników, którzy wieloletnią pracą przyczynili się do rozkwitu tej wyjątkowej placówki. Specjalne podziękowania otrzymali: Mirosław Brodziński, Barbara Brudnicka, Andrzej Byliński, Marek Byliński, Maria Czajkowska, Mirosław Czajkowski, Jolanta Domańska, Małgorzata Jankowska, Danuta Krześniak, Dariusz Krześniak, Jadwiga Meller, Iwona Piotrowska, Jerzy Piotrowski, Katarzyna Raniszewska, Joanna Rumińska, Robert Rumiński, Anna Rzeszotarska, Piotr Rzeszotarski, Stanisław Skrzyński, Józef Solka, Józef Sulkowski, Joanna Szewczykowska, Bogusława Trojanowska, Jadwiga Wasiak, Maria Weber.

 

Przemówienie dyrektora MWM 

Szanowni Państwo!

Każdy jubileusz to czas wspomnień i podsumowań. Kieruję Muzeum od ponad 30 lat. Były to lata wytężonej pracy przynoszącej satysfakcję, ale również lata zmagań z niedoborami finansowymi, ograniczającymi nasze działania statutowe. Dziś sierpecka placówka postrzegana jest jako nowoczesne miejsce, z zapleczem turystycznym i atrakcjami, które przyciągają zwiedzających z całej Polski. Odnieśliśmy więc niewątpliwy sukces komercyjny i to bardzo cieszy, choć nie jest najważniejsze w pracy muzealnika. Dumni jesteśmy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło naszą pracę badawczą, rangę zgromadzonych zabytków i zapewnioną im ochronę, wpisując Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do Państwowego Rejestru Muzeów. Cieszymy się, że nasze wystawy i organizowane imprezy plenerowe są chwalone, nagradzane i wyróżniane.

Miniony rok przekonał nas jednak, że nawet najlepiej zorganizowana i zabezpieczona placówka może stanąć przed zaskakującymi i nowymi wyzwaniami. Wybuch pandemii i nałożone obostrzenia sanitarne uniemożliwiły nam działalność w normalnym trybie. Odwołaliśmy wszystkie zaplanowane wydarzenia, w tym cykliczne imprezy plenerowe i lekcje muzealne, przygotowaliśmy nowe formy pracy i kontaktu z turystami. Dużo działań przenieśliśmy do strefy Internetu, choć mamy świadomość, że nie może on w pełni zastąpić kontaktu osobistego z edukatorami muzealnymi i prezentowanymi „na żywo” zabytkami. Zaproponowaliśmy kilka wersji ilustrowanych lekcji i warsztatów on-line oraz udostępniliśmy pierwszą pulę kilkudziesięciu zdigitalizowanych zabytków na nowej stronie internetowej. Dział etnograficzny założył swój blog, w którym zamieszcza regularnie nowe fachowe komentarze do roku obrzędowego i dawnej wiejskiej codzienności.

W rok jubileuszowy weszliśmy w trwającym nadal okresie pandemicznym. Planując różne wydarzenia, braliśmy pod uwagę aktualne restrykcje sanitarne. Po raz kolejny głównymi nośnikami informacji stały się strona internetowa, platforma YouTube i muzealny Facebook oraz Instagram. Na rok jubileuszowy zaplanowaliśmy wiele wydarzeń, między innymi: prelekcje, koncerty, konkursy - czyli dla każdego coś miłego. Już w lutym odbył się pierwszy odczyt on-line z cyklu „W czwartki o kulturze” poświęcony karnawałowi na Mazowszu. Następne prezentacje dotyczyły świętowania Wielkanocy, rozterek muzealnych konserwatorów, tradycji pszczelarskich, kuchni regionalnej i naszych wieloletnich doświadczeń z kinem polskim i realizacją filmów fabularnych w skansenowskiej scenerii. Przed nami jeszcze prelekcja o krajobrazie mazowieckiej wsi i świętowaniu Bożego Narodzenia. Kolejnym elementem jubileuszowych obchodów było ogłoszenie konkursów skierowanych do miłośników folkloru, fotografii i sztuki. W jednym z nich wybraliśmy muzealną maskotkę, a na trzy konkursy można wciąż nadsyłać prace.

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”. Ponad osiemdziesięciu muzealników z całego kraju omawiało problemy współczesnego muzealnictwa. Zorganizowaliśmy też weekend jubileuszowy z wieloma atrakcjami, zarówno na scenie amfiteatru, gdzie wystąpił Zespół Mazovia z Politechniki Warszawskiej, jak też na terenie muzealnej ekspozycji, która wzbogacona została wieloma pokazami i inscenizacjami zajęć gospodarskich, prac polowych i rzemiosła ludowego. Późnym popołudniem odbył spektakl poświęcony życiu i twórczości Miry Zimińskiej Sygetyńskiej, a w niedzielę koncert pt. „Najpiękniejsze przeboje muzyki filmowej i musicalowej”. Wszystkim zwiedzającym w weekend jubileuszowy zapewniliśmy bezpłatny wstęp do muzeum. Kolejnym wydarzeniem, zorganizowanym w ramach obchodów, będzie listopadowy koncert „Dla Niepodległej – pieśni i ballady”. Obchody jubileuszowe zakończymy w grudniu świątecznym koncertem oraz otwarciem wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”. Wszystkie te wydarzenia finansowane są ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego, za co bardzo dziękuję.

Świętowanie staramy się łączyć z codzienną pracą. Rozpoczynamy remont oraz modernizację zabytkowego Ratusza, który po przeprowadzonych pracach nadal będzie pełnił funkcję miejsca organizacji wystaw stałych i czasowych, jednak w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Będą tam prowadzone zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, wykłady, zorganizowany zostanie punkt informacji o regionie. Bardzo ważnym założeniem modernizacji jest także udostępnienie przestrzeni ratusza dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne zadanie to rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna, usytuowanej na terenie zagrody z Rzeszotar-Zawad. Stodołę chcielibyśmy przeznaczyć na cele ekspozycyjne i prezentować zabytki transportu wiejskiego. W kwietniu zakończyliśmy kapitalny remont pięciu budynków Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, które od 2009 roku jest oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej. Kończymy aranżację wystaw w wyremontowanych obiektach i jeszcze w roku bieżącym planujemy udostępnić je zwiedzającym. Rozpoczęliśmy też prace polegające na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu, który zakupiony został przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i w drodze umowy użyczenia przekazany Muzeum. Głównym celem projektu jest uratowanie historycznego obiektu, a jednocześnie stworzenie wyjątkowego miejsca, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności muzealnej, kulturalnej i naukowej. W pałacowych wnętrzach powstanie również Muzeum Konstytucji poświęcone historii wszystkich polskich ustaw zasadniczych.

Nie brakuje nam pomysłów na przyszłość. Jednym z najważniejszych zadań, jakie pragniemy realizować w najbliższych latach, jest zrekonstruowanie nadrzecznej wsi przydrożnej. Posiadamy już pełną dokumentację projektową, potrzebujemy środków na realizację. Liczymy w tym względzie na przychylność władz. Mam nadzieję, że następne obchody jubileuszowe będą okazją do zaprezentowania kolejnego zespołu wiejskiego.

Poprawa dostępności i jakości informacji turystycznej na terenie muzeum to nasz priorytet. Jesteśmy w trakcie wdrażania aplikacji mobilnej, którą można będzie uruchamiać na telefonie lub tablecie. Takie rozwiązanie będzie wygodne dla zwiedzających i zgodne z obecnymi wskazaniami sanitarnymi. Prowadzona od 2016 roku zdalna sprzedaż biletów okazała się formą niewystarczającą. W czasie tegorocznej imprezy „Żniwa w skansenie” z możliwości zakupu biletów on-line skorzystało 4500 osób, pozostali turyści ustawiali się w ogromne kolejki przy kasach. Dlatego też, aby usprawnić i uprościć sprzedaż biletów, w najbliższym czasie przy wejściach do muzeum staną automaty do ich sprzedaży.

Jubileusz jest zawsze okazją do docenienia osób i instytucji, dzięki którym nasza placówka na przestrzeni tych lat mogła się pomyślnie rozwijać. Dlatego pragnę podziękować Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za opiekę merytoryczną oraz środki przyznawane w ramach programów ministerialnych. Wspominałem już o trudnej sytuacji finansowej w kulturze, jaka miała miejsce w latach 90. Nasza sytuacja poprawiła się, odkąd staliśmy się jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ciągu tych 22 lat współpracy z Samorządem Wojewódzkim udało nam się zrealizować zadania za kwotę ok. 116 milionów złotych.

Chciałbym szczególnie podziękować radnym Sejmiku oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Podziękowania te składam na ręce pana Marszałka Adama Struzika oraz pana Wicemarszałka Wiesława Raboszuka, którzy otaczają podległe sobie jednostki opieką i życzliwością, interesują się naszymi potrzebami i starają się zapewnić środki na realizację planów. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym w nasze sprawy samorządowcom na szczeblu gminnym i powiatowym.

Dziękuję księżom z parafii sierpeckich oraz wszystkim zaprzyjaźnionym z naszym muzeum księżom za opiekę duszpasterską, odprawiane msze święte i nadawanie wymiaru duchowego wszystkim ważnym uroczystościom w naszej placówce. Pragnę podziękować członkom Rady Muzealnej wszystkich kadencji, którzy w okresie tych minionych lat opiniowali i zatwierdzali naszą działalność oraz zachęcali do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuję muzealnikom. Panu Jarosławowi Gałęzie - prezesowi Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu oraz pani Halinie Czubaszek - prezesowi Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Są oni naszymi reprezentantami i starają się dbać o sprawy wszystkich muzealników w Polsce. Szczególnie pragnę podziękować pani Zofii Stelmańskiej, która od 25 lat prowadząc karczmę Pohulanka, współtworzy klimat tego muzeum i wie wszystko o kuchni regionalnej. Jestem również wdzięczny wszystkim sponsorom, darczyńcom, którzy dotychczas wspierali organizowane w naszym muzeum wydarzenia. Za wieloletnią partnerską współpracę i współudział w naszych przedsięwzięciach dziękuję paniom Urszuli Tomaszewskiej i Izabeli Wierzbickiej, które podjęły się trudnej roli zarządzania Hotelem Skansen. Dziękuję twórcom ludowym i rzemieślnikom uprawiającym dawne zawody, którzy od lat z nami współpracują, a turystom przybliżają tajniki swojej pracy. Szczególnie gorąco pragnę podziękować wszystkim pracownikom i współpracownikom, którzy tworzyli to Muzeum przez pięćdziesiąt lat i wpływają na jego obecny kształt: byłym dyrektorom oraz moim zastępcom; dziękuję kierownikom działów, księgowym i pracownikom działu finansowego, pracownikom administracji i działów naukowych, konserwatorom i renowatorom, edukatorom i przewodnikom, rzemieślnikom, kierowcom, opiekunom ekspozycji i pracownikom gospodarczym. Szczególnie wdzięczny jestem wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowywanie uroczystości i wydanie publikacji podsumowującej naszą 50-letnią działalność. Dziękuję za rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, rozwijanie talentów i nabywanie nowych umiejętności, które podnoszą poziom wykonywanej pracy i świadczonych przez nas usług. Dziękuję za przekazywanie wiedzy i życzliwe przyjmowanie nowych osób do zespołu. Zachowajcie młodzieńczą energię, pogodę ducha, cierpliwość i uśmiech. Pamiętajcie, że chociaż przekroczyliśmy pięćdziesiątkę, jesteśmy wciąż młodym muzeum z młodym, bo wciąż odmładzanym zespołem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszych sukcesów.

Jan Rzeszotarski

 

 

(A.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%