Zamknij

Gala 60-lecia Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc

20.53, 24.10.2022 . Aktualizacja: 20.54, 24.10.2022
Skomentuj
REKLAMA

 

 

Sport ma moc zmieniania świata. Ma moc inspirującą, rzadką moc jednoczenia ludzi...” — powiedział brytyjski dziennikarz sportowy John Carlin. Gala 60-lecia Ogniska TKKF „Kubuś” stanowiła dowód prawdziwości tych słów. Kilka pokoleń członków i sympatyków organizacji spotkało się, by wspólnie świętować jubileusz.

 

Obchody diamentowej rocznicy przebiegały w sportowym duchu. Wszyscy zaproszeni otrzymali okolicznościowy medal. Wpisali się też do fotokroniki. Przy aplauzie zgromadzonych na scenę wbiegł prezes Jakub Grodzicki, bez którego jubileusz nie mógł się zacząć. Przy dźwiękach werbli wszedł poczet sztandarowy, a później zafundowano wszystkim małą gimnastykę. Zamiast bowiem tradycyjnych powitań, przedstawiono przybyłych grupami. Niektórzy wielokrotnie musieli wstać, bo okazało się, że są i członkami honorowymi, i brydżystami, biegaczami, lubią Ognisko, a nawet z prezentami na galę przybyli.

 

W poniedziałek, 16 kwietnia 1962 r.

Prezes Jakub Grodzicki przygotował odpowiednio długie i stosowne do okoliczności przemówienie.

— Z tego, co sobie przypominam, zebranie założycielskie, do którego doszło w poniedziałek, 16 kwietnia 1962 roku, odbyło się w godzinach popołudniowych. Zwołano je z inicjatywy kierownika Powiatowego Domu Kultury Tadeusza Olkuckiego. W jednej z sal PDK-u zebrało się grono panów w różnym wieku, których łączyły sport i rekreacja. Z Warszawy przyjechał prezes Zarządu Stołecznego TKKF – Jerzy Grzechociński, z Miasta przybył przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Mielczarek, a z Powiatu wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Pytel. Podebatowali, pozastanawiali się i postanowili powołać pierwsze w Sierpcu Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jako że wtedy dojeżdżałem pociągiem do Płocka, by pobierać nauki w Studium Nauczycielskim o kierunku wychowanie fizyczne, a wcześniej pracowałem jako instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Kultury, uznano mnie za godnego, by w tym zebraniu uczestniczyć. Nawet nie przypuszczałem, że po 60 latach przyjdzie mi stanąć na mównicy i opowiedzieć o wydarzeniach, a przede wszystkim o ludziach, którzy tworzyli historię naszego Ogniska — rozpoczął przemowę Jakub Grodzicki.

Prezes poprosił o uczczenie pamięci tych, którzy już na zawsze odeszli. A później, zamiast odczytywać kartki ze wspomnieniami, zaprosił wszystkich na krótki film.

 

Wariatów nie trzeba siać…

Historia Ogniska została opatrzona wymownym tytułem: „Wariatów nie trzeba siać…”, bo kto słyszał, żeby poważne panie i równie stateczni panowie sportem się zajmowali. Szczególnie w latach, kiedy mało mówiło się o potrzebie ruchu. A jednak. Zaledwie pięć lat po powstaniu TKKF-u w Polsce założono w Sierpcu Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Pierwszym prezesem został Tadeusz Mielczarek (1962-1964). Po nim funkcję tę przejął Tadeusz Olkucki (1964-1976), a od grudnia 1976 r. Jakub Grodzicki, który od tamtej chwili nieprzerwanie stoi na czele organizacji. 17 marca 1978 r. na uroczystym zebraniu sprawozdawczym, połączonym z obchodami XV-lecia powstania, postanowiono Ognisku nadać nazwę. Zwyciężyła propozycja przedstawiona przez Włodzimierza Szelenbauma — „Kubuś”.

Głównym celem organizacji jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla każdego, niezależnie od wieku, płci, statusu materialnego. Dzięki Ognisku wiele osób, często całe rodziny, odnalazło sposób na spędzanie wolnego czasu, mogło rozwijać swoje pasje, zainteresowania czy zdolności. Różnorodność proponowanych zajęć powodowała, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niejednokrotnie Ognisko TKKF „Kubuś” było prekursorem na terenie miasta nowych dyscyplin i form ruchu. Instruktorzy TKKF pierwsi prowadzili zajęcia aerobiku, organizowali regaty i szkolenia żeglarskie, pokazy kulturystyczne, popularyzowali narciarstwo biegowe czy nordic walking (marsze z kijkami). Wiele razy sierpeccy biegacze, brydżyści, siatkarze, szachiści, warcabiści, badmintoniści, tenisiści zdobywali wyróżnienia w regionalnych i ogólnopolskich zawodach, przynosząc zaszczyty ziemi sierpeckiej. W 2005 r. dzięki powstaniu Ośrodka Terapii Ruchowej do głosu doszły panie i to dzięki nim m.in. uroczystości jubileuszowe otrzymały zupełnie inną oprawę.

Opowieści o wspólnych wyjazdach na zawody (nawet karawanem), uczestnictwo w zajęciach, festynach, imprezach to materiał na niejedną książkę.

 

Kara za grzechy

Jubileusze od zawsze są okazją do uhonorowania wyróżniających się osób. Jako pierwszy swoją statuetkę odebrał honorowy członek Ogniska Tadeusz Stelmański, którego deklaracja członkowska ma numer pierwszy. Obecnie już ponad 1500 osób złożyło podpisy pod tym dokumentem.

Później w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika wystąpił jego społeczny doradca, radny miejski Piotr Rzeszotarski wraz z Bogusławą Trojanowską wręczyli Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia” pełniącej od 20 lat funkcje w zarządzie Ogniska wiceprezes Annie Matuszewskiej.

— Nie przypuszczałam, że zamiast usłyszeć, ile jeszcze mi zostało do odpokutowania kary, którą w TKKF „Kubuś” odbywam za cztery lata zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w szkole średniej, otrzymam nagrodę. Życie naprawdę bywa przewrotne — stwierdziła wiceprezes.

Listy gratulacyjne od Marszałka otrzymali Jakub Grodzicki, Renata Będzikowska, Elżbieta Bombalicka, Mariusz Kędzierski, Janusz Głuchowski, Janina Lutomirska, Maria Sobczak, Krystyna Chojnacka, Kazimierz Goczyński, Waldemar Goczyński, Aneta Goczyńska, Monika Kurlęda, Tomasz Hoffman, Zdzisław Motyka.

 

Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego

Rada Powiatu Sierpeckiego postanowiła uhonorować tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” Ryszarda Wiśniewskiego, od 2004 r. jest członka Ogniska TKKF „Kubuś”, a obecnie najstarszego biegacza na terenie powiatu sierpeckiego. W 2022 roku skończył 81 lat. Od wielu lat bierze udział i zajmuje czołowe miejsca w swojej kategorii wiekowej w zawodach biegowych na terenie powiatu, województwa i kraju. Jego rekordy życiowe w biegach przełajowych dla wielu dużo młodszych zawodników są nieosiągalne. Mając ponad sześćdziesiąt lat, pokonywał regularnie dystans 10 km w czasie poniżej 45 minut.

— Jego pasja zasługuje na wyróżnienie. To dzięki niemu o powiecie sierpeckim było głośno w wielu regionach kraju. Warto docenić jego zaangażowanie w propagowaniu biegania jako zdrowego stylu życia — stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński.

Specjalne Medale z okazji 65-lecia istnienia TKKF w Polsce przyznawane przez Zarząd Główny w Warszawie z rąk prezesa Jacka Bączkowskiego otrzymali Jakub Grodzicki, Krystyna Chojnacka, Sławomir Malanowski, Bogdan Wiśniewski, Anna Matuszewska, Krystyna Antoszek.

 

Dziękujemy i prosimy o więcej

Za życzliwość, zrozumienie i wspieranie działalności zarząd Ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu przygotował podziękowania dla samorządowców: Adama Struzika — marszałka województwa mazowieckiego, Andrzeja Cześnika — starosty sierpeckiego, Jarosława Perzyńskiego — burmistrza Sierpca, Dariusza Franczaka — wójta gminy Zawidz, Dariusza Kalkowskiego — wójta gminy Gozdowo, Krzysztofa Korpolińskiego — wójta gminy Sierpc, Jana Sugajskiego — wójta gminy Rościszewo, Zbigniewa Tomaszewskiego — wójta gminy Mochowo, Andrzeja Twardowskiego — wójta gminy Szczutowo, osób współpracujących: Jacka Bączkowskiego — prezesa Mazowieckiego TKKF w Warszawie, Dariusza Abramuka — prezesa Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, radnego Piotra Rzeszotarskiego, dyrektora MOSiR Przemysława Burzyńskiego oraz sponsorów i sympatyków Ogniska: Lilli i Mirosława Nadratowskich — właścicieli Staropolskiej Strzechy, Pawła Pakieły — dyrektora EMPEGEK sp. z o.o. w Sierpcu, Grzegorza Gańki — prezesa OSM Sierpc, Jerzego Babeckiego z Budexpolu, Iwony i Tomasza Rydlewskich, Wojciecha Lipińskiego, Jadwigi i Wojciecha Wilamowskich, Anny i Stanisława Kaczorowskich, Moniki Kurlędy, Zbigniewa Gawlika.

— Dziękujemy i nie ukrywamy, że liczymy na dalsze wsparcie — stwierdził prezes.

Podziękowania za współpracę przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych otrzymali Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, UKS Serw, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu. Były też specjalne laurki dla tych, którzy wspierają Ognisko w wielu działaniach: Anny Chmielewicz —kierownik Internatu przy ZS nr 1, Huberta Góralskiego— prezesa MKS Kasztelan, Ewy Jancewicz — dyrektor LO, Dariusza Malanowskiego —kierownika hali SP nr 2, duchowego opiekuna Ogniska ks. Mariana Orzechowskiego, Doroty Ossowskiej — dyrektor SP nr 3, Magdaleny Pedy — dyrektor ZS nr 2, Renaty Przybyłowskej — dyrektor OPP, Anny Trzcińskej — dyrektor SP nr 2, Piotra Tyndorfa — dyrektora ZS nr 1 i prezesa MKS Mazur, Jarosława Żmijewskiego— dyrektora CKiSz.

 

Niech żyją nam!

Gratulacje z okazji jubileuszu oraz pamiątkową statuetkę wraz z okolicznościowym adresem przesłał wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski. Były też słowa uznania od marszałka Adama Struzika. Do życzeń dołączyli też sierpeccy samorządowcy, sponsorzy, przedstawiciele organizacji sportowych i placówek oświatowych, sierpeccy artyści. Nie zabrakło też podziękowań od OTR.

— Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że gala 60-lecia mogła się odbyć, przede wszystkim Samorządowi Województwa Mazowieckiego, który był partnerem wydarzenia oraz sponsorom. Brawa należą się też naszym artystom, których dzieła można było podziwiać podczas uroczystości: malarzom Katarzynie Przybyłowskiej i Wojciechowi Witkowskiemu oraz rzeźbiarzowi Edmundowi Szpanowskiemu. Dziękujemy za piękne występy niezastąpionemu Markowi Okraszewskiemu, instruktorowi i młodzieży z OPP oraz uczennicy LO Annie Cyl za piękne wokalne występy. Podziękowania należą się też tym, którzy zmontowali film o historii Ogniska: Dawidowi Mockiemu, Mateuszowi Hoffmanowi z MOSiR i lektorom Janowi Jankowskiemu i Janowi Brzozowcowi ze Szkolnego Koła Teatralnego LO Sierpc — powiedział prezes Jakub Grodzicki.

A później wszyscy udali się na wielki bal, podczas którego do tańca zapraszał DJ Jarosław Pawłowski.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%