Zamknij
REKLAMA

Na co wydali pieniądze?

00:00, 27.12.2021 | artykuł sponsorowany UMWM
Skomentuj

 

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie sierpeckim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

 

Rusza budowa nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Płocku.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Ośrodek Radioterapii w Płocku to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko Płocka, ale całego północnego Mazowsza. – Ważne, że w końcu udało nam się ruszyć z tym projektem. Mimo że budowa ośrodka dwukrotnie nie otrzymała wsparcia w ramach rządowego programu, nie poddaliśmy się i zdecydowaliśmy o zaplanowaniu na ten cel w sumie 80 mln zł w budżecie województwa. Ośrodek jest potrzebny mieszkańcom i powstanie, chociaż bez rządowego wsparcia – zaznacza.

Czterokondygnacyjny budynek zapewni kompleksowe leczenie osób z chorobami nowotworowymi, od diagnostyki po rehabilitację. Na pierwszym piętrze zaplanowano Oddział Chemioterapii Dziennej, na drugim Onkologiczny oraz łóżkowy radioterapii. Na parterze ulokowane będą: pracownia tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Budowa ośrodka potrwać ma 2 lata.

 

ZDROWIE – 17 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie płockim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły blisko 20 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie płockim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu płockiego otrzymały już 179 sztuk aparatury medycznej, ponad 299 sztuk wyposażenia, 2,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 15,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 6 mln zł;
 • modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 500 tys. zł;
 • modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – roboty budowlane – 1 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 3,7 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 4,4 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej z przyłączami w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 1 mln zł;
 • budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 59 tys. zł;
 • przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 82,5 tys. zł;
 • rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 – etap I dokumentacja w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie –158,8 tys. zł;
 • zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 177,8 tys. zł;
 • zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 300 tys. zł;
 • zakup analizatora biochemicznego dla WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 113 tys. zł;
 • zakup kardimonitora jezdnego dla WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 14 tys. zł;
 • zakup oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 43 tys. zł;
 • wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – 1,2 mln zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – 252 tys. zł.
 • wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – 490 tys. zł.

251 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie płockim zrealizowanych zostało aż 251 inwestycji z czego 44 w powiecie sierpeckim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 4 Inwestycje

 • budowa ul. Podgórnej (I etap) w Sierpcu – 172,1 tys. zł;
 • przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym – 589,6 tys. zł;
 • budowa ul. Krasińskiego w Sierpcu – 37,9 tys. zł;
 • przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu (szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza - Muzeum Wsi Mazowieckiej) – 3,9 mln zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 4 inwestycje

 • modernizacja hali sportowej w Rościszewie 156,8 tys. zł;
 • modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu – 200 tys. zł;
 • budowa bieżni ze skocznią w dal przy ZS nr 1 w Sierpcu – 47,5 tys. zł;
 • modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele – 200 tys. zł.

 

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 8 Inwestycji

 • OSP Lelice – remont strażnicy – 23,7 tys. zł;
 • OSP Osiek – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Bendorzyn – sprzęt specjalistyczny – 8,7 tys. zł;
 • OSP Kuski – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Szczutowo – modernizacja strażnicy – 20,5 tys. zł;
 • OSP Szczutowo – sprzęt specjalistyczny – 10 tys. zł;
 • OSP Zawidz – samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł;
 • OSP Milewko – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE21 inwestycje

 • doposażenie placu zabaw w miejscowości Czachorowo – 10 tys. zł;
 • doposażenie placu zabaw w miejscowości Reczewo – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokicie (gmina Mochowo) – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulkowo Rzeczne (gmina Mochowo) – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuki, (gmina Mochowo) – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo – 10 tys. zł;
 • budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś – 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bryski –  4,3 tys. zł;
 • modernizacja sali w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem – 9,8 tys. zł;
 • utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu – 9,2 tys. zł;
 • modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 tys. zł;
 • modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Szczutowie – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chabowo – 10 tys. zł;
 • modernizacja remizy w miejscowości Skoczkowo – 10 tys. zł;
 • modernizacja i wyposażenie remizy OSP Makomazy – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu nad stawem w Milewie – 10 tys. zł;
 • remont remizy OSP Kęsice – 10 tys. zł;
 • remont figurek przydrożnych w sołectwie Szumanie – 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rekowo – 10 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 3 inwestycje

 • wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Sierpc – 22 tys. zł;
 • inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Zawidz – 30,2 tys. zł;
 • zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED dla Rościszewa – 4,9 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 1 inwestycja

 • zakup gablot ogłoszeniowych dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu – 4 tys. zł.

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3 inwestycje

 • odnowienie tynków i okładzin architektonicznych na zabytkowym XVIII wiecznym dworze w Rościszewie – 50 tys. zł;
 • prace konserwatorskie i renowacyjne przy ścianach wewnętrznych nawy głównej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu (etap II – końcowy) – 80 tys. zł;
 • prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii wnętrza w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie (kontynuacja) – 100 tys. zł.

DROGI – 17 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu płockiego trafiło ponad 21,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Duninów Nowy (część jezdni i ciągu pieszego), gmina Nowy Duninów, km od 0+600 do 0+890 km – 366,7 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do km 16+600 dł. 0,5 km w miejscowości Pacyna, powiat gostyniński – 3,8 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński – 2,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w miejscowości Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 559 w km 36+950 do km 37+720 w miejscowości Sikórz – 338 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 12+894 do 13+894 na odcinku Osiek do Malanówko – 656 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 13+894 do 15+381 w miejscowości Malanówko – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 7+100 do km 8+100 na odcinku Huta Zaborowska do Zaborów Stary – 681 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 6+600 do km 8+100 miejscowości Lucień – 1 mln zł;
 • remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 577 od km 23+910 do km 24+010 z drogą wojewódzką nr 584 w km 0+000 do 0+065 w miejscowości Sanniki – 499 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 5+600 do km 7+100 na odcinku Ruszków - Huta Zaborowska – 2,4 mln zł;
 • remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w km 5+242 do 6+392 w miejscowości Zdwórz – 449 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km19+600 do km 20+250 na odcinku Opatówiec - Staroźreby – 475 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne – 995 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 562 od km 33+575 do km 34+575 na odcinku Uniejewo - Murzynowo – 763 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie – 1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 75+100 do km 76+105 w miejscowości Bielsk – 2,4 mln zł.

Kultura – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

– To, co mnie szczególnie cieszy, a nie było w ostatnim czasie łatwe, to działalność instytucji kultury – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Mimo że pandemia bardzo im przeszkodziła, pracowały na pełnych obrotach i czekając na otwarcie przygotowywały nowe wydarzenia oraz działały w sieci. Samorząd województwa wspiera regionalny folklor, dzięki czemu kultura ludowa jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami – dodaje.

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 6,5 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art deco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Muzeum Mazowieckie w Płocku392 tys. zł;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II – 2,9 mln zł;
 • budowa budynku na cele pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku – 31,1 tys. zł;
 • nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach13,5 tys. zł;
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III budynek nr 1, 3 i 5 – 1,6 mln zł;
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 761 tys. zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu -w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I – 25 tys. zł;
 • zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 318 tys. zł;
 • budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 60 tys. zł;
 • zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu – 16 tys. zł;
 • rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 40 tys. zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 302 tys. zł.

 

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

(Artykuł sponsorowany UMWM)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%