Zamknij
REKLAMA

Nowy starosta i nowy zarząd

17:35, 20.10.2020 | A.M
Skomentuj
REKLAMA

 

 

Radni powiatowi zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska starosty sierpeckiego Mariusza Turalskiego. Dokonano też wyboru nowych władz: starosty, wicestarosty i członków zarządu.

 

Dwudziesta piąta sesja Rady Powiatu w Sierpcu została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Przybyło szesnastu z siedemnastu radnych. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie wniosku o odwołanie obecnego starosty, a także powołanie nowych władz.

 

Opinia komisji rewizyjnej

Na początku sesji przewodniczący komisji rewizyjnej Dariusz Twardowski przedstawił opinię komisji dotyczącą wniosku o odwołanie starosty złożonego przez jedenastu radnych. Przywołane zostały wszystkie zarzuty, które postawili radni staroście.

Przekroczenie uprawnień oraz niestosowanie przepisów dotyczących zatrudnienia – komisja uznała, że doszło do takiego naruszenia podczas zatrudniania pracowników w Starostwie Powiatowym. Jako przykład podano zatrudnienie bez konkursu głównego specjalisty ds. promocji i rozwoju.

Kolejnym zarzutem wnioskodawców był brak informacji dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji. Przewodniczący komisji stwierdził, że każdy radny powinien mieć wiedzę na temat inwestycji planowanych lub prowadzonych przez Powiat, a także możliwość przedstawienia swojego zdania. Jako przykład braku informacji podano głosowanie nad decyzją o powołaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Wtedy radni mieli zostać postawieni w sytuacji konieczności oddania głosu bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, bez uzyskania wszystkich wyjaśnień.

- Starosta jako przedstawiciel radnych powinien zabiegać o dobre relacje z radnymi oraz pamiętać, że zaufanie to podstawa dobrego zarządzania – stwierdził Dariusz Twardowski.

Następny zarzut dotyczył braku uzgodnień oraz precyzyjnych odpowiedzi dotyczących realizowanych inwestycji. W tym wypadku chodziło o brak uzgodnień z większością radnych co do prowadzonych na terenie powiatu inwestycji. Stwierdzono, że z dotychczasowej działalności starosty wynika, że niepotrzebne mu są wspólne ustalenia i konsultacje z radnymi. Komisja uznała, że to staroście powinno zależeć na kontaktach z radnymi.

Wnioskujący o odwołanie starosty wskazywali również na brak polityki informacyjnej względem Rady Powiatu.

- Funkcja starosty to reprezentowanie radnych na zewnątrz powiatu i dbanie o prawidłowy przekaz informacji między radnymi. Jest to głównie informowanie o podejmowanych zamierzeniach. Zdarzyło się, że na wydarzenia organizowane przez dział promocji, a w szczególności na wydarzenia związane z oddaniem inwestycji na danej gminie, nie byli zapraszani, czy też informowani wszyscy radni. To w ich ocenie powinna zostawać chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu – mówił przewodniczący komisji rewizyjnej.

Dariusz Twardowski zauważył też, że mimo rozpoczęcia z dniem 14 października w Starostwie Powiatowym pracy w systemie zmianowym rotacyjnym i związanym z tym ograniczeniem liczby interesantów, których można obsłużyć każdego dnia, informacja ta nie została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa.

Ostatnim zarzutem był brak właściwego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a w szczególności SPZZOZ w Sierpcu. Jego przejawem miało być m.in. pismo wystosowane przez związki zawodowe NSZZ Solidarność w sprawie sytuacji pracowniczej i relacji pracodawca-pracownik.

- W sytuacji, kiedy wewnętrzne sprawy szpitala zostają przedstawione do zapoznania radnych powiatowych, oznaczać może, że dyrektor tej jednostki, a także nadzorujący go Zarząd nie radzą sobie z rozwiązaniem zaistniałego problemu – powiedział Dariusz Twardowski.

Innym przykładem miał być brak odpowiedzi przez dyrektora szpitala na pytania prasowe dotyczące wydatkowania środków Powiatu przez szpital, czy podejmowane niezrozumiałe przez radnych decyzje, np. przeniesienia podstawowej opieki zdrowotnej do budynku prywatnej przychodni.

- Po analizie przyczyn przedstawionego wniosku o odwołanie komisja stwierdziła zasadność przedstawionych w nim argumentów. W związku z czym pozytywnie zaopiniowano wniosek grupy radnych o odwołanie ze stanowiska starosty sierpeckiego Mariusza Turalskiego – stwierdził Dariusz Twardowski.

 

Odwołanie starosty

Starosta Mariusz Turalski nie zgodził się ze wszystkimi tezami zawartymi w raporcie komisji rewizyjnej. Nie chciał „eskalować napięcia i wywoływać kłótni”. Przypominał, że trzy miesiące temu raport o stanie powiatu, wykonanie budżetu, absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie.

- Uważam część tych zarzutów za naprawdę krzywdzące moją osobę. Starałem się przez te dwa lata jak najlepiej wykonywać swoją pracę – powiedział Mariusz Turalski.

Radni w głosowaniu tajnym zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska starosty sierpeckiego Mariusza Turalskiego. Czternastu radnych zagłosowało za odwołaniem, jedna osoba była przeciwna i jedna wstrzymała się od głosu.

Mariusz Turalski stwierdził, że jest mu przykro, ale „szanuje ten wyrok demokracji, bo polemizowanie nie ma sensu”. Podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w czasie, kiedy był starostą, a także mieszkańcom za wybór jego na radnego powiatowego oraz poparcie w ostatnim czasie. Szczególne słowa skierował do wicestarosty Jarosława Ocickiego. Uznał, że zostawia Powiat w dobrej kondycji finansowej i zadeklarował dalszą pracę dla dobra mieszkańców powiatu sierpeckiego.

Wraz z odwołaniem starosty, automatycznie odwołany został wicestarosta Jarosław Ocicki, a także członkowie Zarządu Andrzej Cześnik, Sławomir Krystek, Kamil Różański.

 

Wybór nowych władz powiatu

Podczas tej samej sesji dokonano wyboru nowego starosty. Na to stanowisko był tylko jeden kandydat, zgłoszony w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości – Andrzej Cześnik. W głosowaniu tajnym piętnastu radnych było za tą kandydaturą, jedna osoba wstrzymała się. Nowy starosta wskazał swoich kandydatów do władz powiatu: na stanowisko wicestarosty – Sławomira Olejniczaka, a na członków Zarządu: Dariusza Twardowskiego, Sławomira Krystka i Marka Chylińskiego. Po raz kolejny radni zagłosowali. Za kandydaturą Sławomira Olejniczaka było piętnastu radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Na Dariusza Twardowskiego zagłosowało szesnastu radnych, na Sławomira Krystka – czternastu za, jeden przeciw, jeden wstrzymał się, taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Marka Chylińskiego.

Nowy starosta, wicestarosta i członkowie zarządu podziękowali za wybór i zaprosili wszystkich do wspólnej pracy dla dobra Powiatu.

Na zakończenie sesji radni podziękowali Mariuszowi Turalskiemu za dotychczasową pracę na stanowisku starosty i złożyli gratulacje nowym władzom.

 

Wstyd i hańba”

Sesję z korytarza obserwowali mieszkańcy powiatu. Wyrażali swoje oburzenie z powodu odwołania ze stanowiska starosty sierpeckiego Mariusza Turalskiego, trzymając w dłoniach kartki z wydrukowanymi słowami: „wstyd”, „hańba”, „bezkręgowce”, „pacyny”, „sprzedawczyki”. Na płocie przed budynkiem Starostwa Powiatowego także pojawiły się takie kartki.

(A.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

Mieszkanka Sierpca Mieszkanka Sierpca

2 2

Odwołanie Starosty Mariusza Turalskiego to jedna z najbrudniejszych i najbardziej cuchnących afer politycznych naszego miasta .Wstyd i hańba - trafnie ujęte przez pewne grono mieszkańców .
Ukłon i podziękowanie dla byłego Starosty za jego prace i dobre serce . 22:17, 20.10.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

5 1

Najbrudniejszą rzeczą było powołanie p. Ocickiego na stanowisko z którego pociągał za sznurki. 15:17, 21.10.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA