Zamknij
REKLAMA

Zarząd Powiatu z absolutorium, ale bez wotum zaufania

23:32, 24.07.2019 | A.M
REKLAMA
Skomentuj

 

Radni powiatowi podczas dziesiątej sesji dyskutowali nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 r. Głosowano nad uchwałami o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania.


 

Obowiązkiem radnych powiatowych jest do końca czerwca odbyć głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok poprzedni. W 2019 r. po raz pierwszy miała miejsce także debata nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego oraz głosowanie nad wotum zaufania wobec sprawujących władzę wykonawczą.


 

Debata nad raportem

Raport składa się z 73 stron. Znalazły się w nim: polityki, programy, strategie realizowane przez Zarząd Powiatu. Są rozdziały dotyczące finansów, inwestycji zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych, inwestycji drogowych, jednostek organizacyjnych Powiatu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu publicznego, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, ochrony środowiska, edukacji, przeciwdziałania bezrobociu, realizacji uchwał Rady Powiatu, realizacji zadań administracyjnych.

Z części poświęconej mieszkańcom powiatu z danych GUS na koniec 2017 roku wynika, że mieszkało na naszym terenie 52 tys. 559 osób, z czego 50,8% stanowiły kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek wynosił 40,5 lat. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sierpeckiego w 2050 roku wyniesie 42 tys. 466 osób, z czego 21.213 to kobiety, a 21.253 to mężczyźni. Powiat sierpecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,84 na 1000 mieszkańców. W 2017 roku w powiecie sierpeckim urodziło się 565 dzieci, w tym 45,1% stanowiły dziewczynki, a 54,9% chłopcy. Współczynnik dzietności ogólnej 1,52 (średnia liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę). Współczynnik dynamiki demograficznej -0,93 (stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów). W 2017 r. zmarło 616 osób - 293 kobiety i 323 mężczyzn

Z Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 r. można zapoznać się tutaj: http://powiat.sierpc.pl/wp-content/uploads/2019/06/Raport-o-stanie-powiatu.pdf

W dyskusji nad raportem wzięli udział tylko radni. Nikt z mieszkańców nie zgłosił wcześniej chęci zabrania głosu w tej sprawie. Trudno się też dziwić. Ustawodawca wymaga bowiem zebrania poparcia 150 osób (którzy muszą się podpisać na liście).

Dyskusja była bardzo krótka i dotyczyła przede wszystkim tego, w jaki sposób powinien być napisany taki raport. Radny Jan Laskowski uważał, że jest on zbyt długi, stanowi powtórzenie sprawozdań, które zostały już przez Radę przyjęte, nie zawiera wytycznych, tego, co powinno być wykonane w najbliższym czasie. Po zakończeniu debaty głosowano nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Ośmiu radnych było za, ośmiu wstrzymało się od głosu. W tym przypadku wymagana była bezwzględna większość głosów. Zarząd takiej nie otrzymał, co jest równoznaczne z nieudzieleniem wotum zaufania i złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu. Rada Powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu. Głosowanie będzie miało charakter jawny.


 

Finanse 2018

W 2018 r. dochody Powiatu wyniosły ponad 70 mln 387 tys. zł, zaś wydatki ponad 69 mln 513 tys. zł. Nadwyżka budżetowa to kwota ponad 874 tys. zł. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiły 1340 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1323 zł.

Radni po zapoznaniu się z sytuacją finansową Powiatu oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowali najpierw nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2018. Trzynaście osób było za, trzy się wstrzymały. Następnie przegłosowano wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Dziesięciu radnych było za, sześciu się wstrzymało. Oznacza to, że Zarząd uzyskał absolutorium z wykonania budżetu.


 

REKLAMA
(A.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© ekstrasierpc.pl | Prawa zastrzeżone